Modul de funcționare al canistrei de carbon activ (EVAP)

Share post:

Gazele de evacuare ale unui motor cu ardere internă conțin emisii poluante cu efect nociv asupra mediului și al oamenilor. La motoarele pe benzină, o sursă de poluare cu hidrocarburi, pe lângă gazele de evacuare, o reprezintă emisiile evaporative. Acestea sunt de fapt vapori de benzină eliberați în atmosferă datorită neetanșeității sistemului de alimentare cu combustibil.

Canistră de carbon activ (EVAP)
Pentru a reduce la zero emisiile evaporative ale motoarelor pe benzină, începând cu 1970, în SUA, automobilele au fost cu sisteme de control al emisiilor evaporative (EVAP). De asemenea automobilele europene omologate EOBD sunt echipate cu sisteme EVAP. Aceste sisteme captează și stochează vaporii de benzină, care sunt introduși ulterior în galeria de admisie a motorului. De asemenea, circuitul de alimentare cu combustibil a devenit etanș, nefiind permisă nici o scăpare a vaporilor de benzină.

Rezervorul de combustibil (2) este etanș și prevăzut cu un volum de expansiune necesar pentru a permite benzinei să se evapore la creșterea temperaturii. Bușonul (1) ce închide conducta de alimentare a rezervorului este de asemenea etanș. Unele modele mai vechi de automobile au bușon cu supapa de ventilare internă, care permitea pătrunderea aerului din exterior în rezervor.

Supapă de purjare a canistrei de carbon activ

În partea superioară a rezervorului de combustibil este prevăzut un separator lichid-vapori (5) care permite doar vaporilor de benzină să pătrundă în conducta de ventilare (9). În cazul răsturnării automobilului, separatorul previne pătrunderea combustibilului lichid în canistră de carbon. Altfel, carbonul activ se poate contamina și canistra trebuie înlocuită.

Componenta principală a sistemului de control al emisiilor evaporative este canistră de carbon activ (11). Aceasta conține granule de carbon care absorb vaporii de benzină.
Granulele de carbon nu necesită întreținere și sunt active pe întreaga durată de viața a automobilului.

Supapă ventilare sistem de control emisii evaporative

Sistemul funcționează în modul următor:

  • vaporii de benzină (3) trec prin separatorul lichidvapori (5), parcurg conducta de ventilare (9) și ajung în canistră de carbon (11), unde sunt stocați
  • supapa de ventilare (10), controlată de calculatorul de injecție (16), este deschisă și permite aspirarea de
    aer atmosferic; supapa se închide doar în momentul în care se face diagnosticarea sistemului la etanșeitate;
  • în anumite condiții de funcționare ale motorului, supapa de purjare (13) se deschide iar vaporii de benzină captați în canistră de carbon parcurg conducta de purjare (12), de unde ajung în galeria de admisie (14) și introduși în cilindri.

Vaporii de combustibil sunt stocați în canistră în timpul staționării automobilului și la pornirea acestuia, când
motorul încă este rece. După ce motorul s-a încălzit, calculatorul de injecție comandă deschiderea supapei de purjare și introducerea vaporilor de benzină în admisie.

Supapa de ventilare trebuie să asigure pătrunderea aerului atmosferic în sistem pentru a preveni crearea de vacuum. Acesta este produs datorită pompei de combustibil (4), care scoate benzina din rezervor, sau în momentul purjării canistrei de carbon.

Senzor de presiune vapori combustibil

Senzorul de presiune (6) măsoară diferența de presiune între rezervorul de combustibil și aerul atmosferic.
Informația este utilizată de calculatorul de injecție pentru a diagnostica etanșeitatea sistemului de control a emisiilor evaporative.

Acest sistem a permis reducerea la zero a emisiilor evaporative. Fiind un sistem cu impact asupra emisiilor
poluante, orice defect al acestuia va declanșa aprinderea martorului MiL din bordul automobilului. Despre modul de diagnosticare și defectele OBD 2 ale sistemului EVAP vom discuta pe larg într-un articol viitor.

spot_img

V-AR MAI PUTEA INTERESA ...

Spre comunism în zbor

Editorial Mai 2024 A fost o vreme când Partidul dorea ca toți cetățenii să nu dețină nimic iar ”Autoritățile”...

Testarea senzorului de temperatură al lichidului de răcire

Senzorul de temperatură a lichidului de răcire informează unitatea de comandă a motorului cu privire la temperatura de...

Controlul electrohidraulic al cutiei de viteze

Controlul electrohidraulic al cutiei de viteze implică înregistrarea unor anumite stări de operare de către unii senzori. Aceste stări...

RetroTehnica: Lotus Esprit

Odată cu modelul Esprit, Lotus a intrat în lumea modernă a supercar-urilor pentru prima oară.Formă sa exotică, a...